ProHapto.nl

Haptonomische Coaching

ProHapto Haptonomische Coaching

Haptonomie

Haptonomie gaat over de communicatie tussen mensen en welke signalen je lichaam daarbij geeft. Haptonomie gaat ook over dichtbij zijn, voelen en contact hebben. Het heeft te maken met het menselijke gevoelsleven, denk aan gevoelens van blijheid of verdriet. Blijheid voel je in je lijf, je bent springerig, opgewonden. Verdriet maakt je futloos, zonder beweging, teruggetrokken.

Lichamelijk contact is alleen toegestaan in de privé situatie of als het functioneel is bijvoorbeeld bij de kapper of in de zorg. Vaak wordt in de laatste situatie het aanraken ervaren als iets technisch en niet meer als van harte en persoonlijk. De vanzelfsprekendheid waarmee je elkaar aanraakt zijn we kwijt geraakt. Jammer genoeg, want daarmee zijn we veel mogelijkheden verloren om te communiceren. En, door aan te raken en aangeraakt worden krijg je een goede emotionele ontwikkeling. Denk maar aan kleine kinderen, daar is aanraken van levensbelang. Toch staat in haptonomische coaching het aanraken niet voorop. Er vindt begeleiding plaats en alleen waar het kan helpen is er ruimte voor fysiek contact. Dit alleen na uw toestemming.

Toch beleven we de ander, bewust of onbewust, door ons op ons gemak te voelen of juist niet. We kunnen het ook aan onze houding en gebaren zien of we iemand vertrouwen of dat we wantrouwend zijn naar die persoon toe.

De haptonomie neemt het lichaam en het aanraken serieus. Signalen van het lichaam worden opgepikt en vertaald. Daar leren we de betekenis van. Het aanraken in de Haptonomie wordt als positief ervaren en als zodanig gebruikt.

Het belang van gevoelens.

Zonder gevoel voor je lichaam leid je maar een half leven. Zo zou je het kunnen noemen als je naar onze maatschappij kijkt, waar veel focus is op snelheid, effectiviteit en verstand. Je beredeneert meer dan dat je naar je lichaam luistert. Sporten doe je om je conditie in stand te houden, of komt er ook nog een gevoel bij kijken: blij dat je sport? Doordat we vaak vergeten te luisteren wat ons gevoel te vertellen heeft, is het effect soms een gevoel van onvrede, niet gelukkig zijn, relaties die niet lekker lopen, lichamelijke of psychische klachten.

De Haptonomie of het haptonomisch contact gaat uit van luisteren naar je lichaam en bewust worden van je gevoelssignalen. Door je bewust te worden van je lijf, krijg je duidelijkheid over hoe je reageert op het dagelijks leven.

Waar het lichaam blokkeert of ontwijkend reageert wordt door de aanraking voelbaar. In de veiligheid van de behandelkamer is er ruimte voor een persoonlijk contact om met je gevoelens te leren omgaan. De meerwaarde van haptonomische coaching zit dan in het vinden van een goede balans tussen denken, voelen en willen.

Lagoworks Web Design