ProHapto.nl

Haptonomische Coaching

ProHapto Haptonomische Coaching

Stress en Burn-out

Gestreste mensen hebben veel klachten van lichamelijke en psychische aard. Als je de stresstest doet op www.vitalerwerken.nl word je al snel duidelijk hoe je ervoor staat.
Ik help je je voelend vermogen (je lichaam dus) in te zetten om meer balans te vinden tussen je denken, je voelen en je willen.
Over-spanning en depressie

De klachten van overspanning, burn-out en depressie gaan tot op zekere hoogte gelijk op.

Met dit essentiële verschil dat bij overspanning en burn-out er nog wel van iets kan worden genoten en dit lukt bij een depressie helemaal niet. Maar slapeloosheid, ergens tegenop zien, slechte concentratie, vreselijk moe zijn komen bij beide ziektebeelden voor.

Een ander essentieel verschil tussen overspannenheid en burn-out enerzijds en depressie anderzijds is dat bij de eerste twee er sprake is van een energiestoornis en bij een depressie vooral van een stemmingsstoornis. Bij depressie is de oorzaak niet meteen duidelijk aan te wijzen.

Wanneer klachten van burn-out of overspannenheid en wanneer een depressie?

Burn-out heeft sterkere symptomen dan overspannenheid, de klachten bestaan ook langer, bij een burn-out vaak langer dan 6 tot 12 maanden, soms al jaren. Bij overspannenheid is er nog wel energie voor iets. Zijn de klachten binnen enkele weken weer verdwenen, dan is er sprake van overwerkt zijn. Twijfelt u nog of de klachten stressgerelateerd zijn, doe dan een stresstest op internet. Twijfelt u of u wellicht een depressie hebt, kijk dan of u zich herkent in de volgende kenmerken:

 • De laatste tijd veel afgevallen
 • Weinig eetlust
 • In de loop van de dag voel ik me beter
 • Voel me soms mislukt
 • Beleef weinig of geen plezier aan contact met mensen/ dingen
 • Heb geen zin in de toekomst
 • Suïcidale gedachten
 • Zich vaak schuldig voelen

Herkent u zich in meer dan drie van bovenstaande kenmerken, raapleeg dan uw huisarts.

Hedendaagse stressfactoren:

 • 24 uur per dag social media
 • Visuele prikkels sterk toegenomen
 • Iedereen jut de ander op
 • Door geen werk grote verveling: Bore-out
 • Overheid vraagt meer van familie bijvoorbeeld als mantel zorger.

Waarom Haptonomische coaching bij depressie, burn-out en overspannenheid?
Ik kijk naar: gedragspatronen, gewoonten, emotionele blokkades, hechtingsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen etc.

En werk aan:

 • Bewaking van grenzen
 • Gedragsverandering door oefening
 • Meer lichaamsbewustzijn
 • Beter luisteren naar signalen
 • In beweging komen bij depressie

Lagoworks Web Design